Affärshus Häggesta

Affärshus Häggesta

Två fastigheter i industri- och handelsområdet Häggesta. 

Affärshus Häggesta AB äger två fastigheter i industri- och handelsområdet Häggesta vid södra infarten till Bollnäs, väl synliga efter riksväg 83. Fastigheterna har en sammanlagd golvyta på 1.501 kvm.

Häggesta 6:59

I fastigheten Häggesta 6:59, närmast den södra infarten till området, är Svensk Bilprovning hyresgäst.

Häggesta 7:117

Fastigheten Häggesta 7:117 är närmaste granne norrut. Där finns kontor, delvis nybyggda, delvis renoverade med stora asfalterade uppställningsplatser för stora fordon. Bland hyresgästerna finns Midroc, Brolins Åkeri, Areal m.fl.

 

Bilprovningen hyr fastigheten Häggesta 6:59.
Häggesta 7:117