Om oss

OM OSS

Affärsfastigheter Bollnäs AB är ett fastighetsbolag som verkar i Bollnäs kommun.

Bolaget äger genom sex dotterbolag elva fastigheter i Bollnäs. Den sammanlagda golvytan är 23 200 kvm, och årsomsättningen uppgår till ca 23 mkr.

Centrumfastigheter Bollnäs AB och Centrumfastigheter 2 Bollnäs AB har tillsammans fem fastigheter inne i Bollnäs centrum, vilka inrymmer kontor och affärslokaler. Hyresgäster är bland andra Systembolaget, Posten, Swedbank, Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar.

Skolfastigheter Bollnäs AB finns på Framnäsvägen i centrala bollnäs. Där finns bland annat hyresgästerna, Samhall, Elektra, Bollnäs Bilvård, Active Sports Club Bollnäs m.fl

De övriga sex fastigheterna i Bollnäs är handels- och servicefastigheter belägna i handels- och industriområdena Häggesta, Ren och Säversta. Hyresgäster är Bilbolaget, Brolins Åkeri, Svensk Bilprovning, Anticimex, Tristar, Däckcentrum och Mekonomen med flera.

Koncernstruktur
Bolag med anknytning

Wådell Invest är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp som äger fastigheter i Kungsör, Fluren och Edsbyn mm. Dotterbolaget Fluren Skog ägnar sig åt turism och kultur i Hälsingland. Företaget har varit verksamt sedan 1971 och är sedan en planerad och genomförd generationsväxling också ägare till 10% av aktierna i Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs.

För mer information besök Wådell Invests egen hemsida>