Affärshus Ren

Affärshus Ren

Fastighet i industri- och handelsområdet Ren.

Affärshus Ren AB äger en fastighet i industri- och handelsområdet Ren vid östra infarten till Bollnäs, väl synlig efter riksväg 50 mot Söderhamn. Golvytan är 1.872 kvm.

På fastigheten, som har fastighetsbeteckningen Ren 30:4, finns två byggnader, en byggnad med butik, verkstad och lager och en som är kallförråd. Hyresgäster är Mekonomen och Däckcentrum.

Ren 30:4