Våra fastigheter

Affärsfastigheter Bollnäs AB är ett fastighetsbolag som verkar i Bollnäs kommun och äger genom sex dotterbolag elva fastigheter i Bollnäs tätort. Den sammanlagda golvytan är 23 200 kvm.

Centrumfastigheter Bollnäs AB och Centrumfastigheter 2 Bollnäs AB har tillsammans fem fastigheter inne i Bollnäs centrum, vilka inrymmer kontor och affärslokaler. Hyresgäster är bland andra Systembolaget, Posten, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Folktandvården.

De övriga sex fastigheterna i Bollnäs är handels- och servicefastigheter belägna i handels- och industriområdena Häggesta, Ren, Karlslund och Säversta. Hyresgäster är Bilbolaget, Samhall, Svensk Bilprovning, Besikta, Anticimex, Däckcentrum och Mekonomen med flera.