Affärshus Säversta

Affärshus Säversta

Två stora fastighetskomplex i industri- och handelsområdet Säversta. 

Affärshus Säversta AB äger två fastighetskomplex i industri- och handelsområdet Säversta vid västra infarten till Bollnäs, väl synliga efter riksväg 50 mot Edsbyn. Byggnaderna har en sammanlagd golvyta på 6.167 kvm.

Släggan 6

I fastigheten Släggan 6 är Bilbolaget största hyresgäst. I fastigheten finns även ett flertal andra hyresgäster, X-trafiks bussentreprenör VS persson buss samt en restaurang och bilvård.

Släggan 12
Fastigheten Släggan 12, benämnd Affärshus Säversta, är totalrenoverad under 2008-2009.
Där har Affärsfastigheter Bollnäs Sitt kontor.
I fastigheten ligger även Anticimex, JO sotning, Teracom och MECA Tristar bilverkstad.
Släggan 6
Släggan 12